Všeminský zpravodaj 1/2018

Březen 2018 • Číslo 1 • Ročník XX. Zima končí, vítáme jaro! (Str. 5) Velikonoce - svátky života (Str. 7) Sokol v zimě nespí (Str. 11) Fašank was here! Zahájení průvodu v 9:00 na horní točně autobusu provedl starosta Všeminy sym- bolickým odemknutím dědiny a předáním klíče medvědovi. V čele s koňmi a na- zdobeným vozem jel vždy usměvavý pan Valchař z Liptálu, hudbu zajišťovala kape- la Všemiňanka pod taktovkou kapelníka Vojty Kovaříka, kterému patří velký dík za hudební doprovod, bez kterého si prů- vod nedovedeme představit. Po skončení průvodu bylo i letos na zbrojnici připraveno přátelské poseze- ní - tzv. „ Pochování basy “ - a zabijač- kové dobroty pro účastníky průvodu a pro všechny občany obce. Všem maš- karám tímto chceme velmi poděkovat za hojnou účast, rovněž všem pořadate- lům a OÚ Všemina. Také Všemiňanům díky, že opět nezklamali a maškarám na zastávkách nachystali klobásy, kobli- hy, tousty, bublaniny, párky, řízky, šneky, jednohubky, vícetlamky, vdolečky, frgály, sladkosti …a hlavně milé přijetí. Mockrát děkujeme! Z naší další činnosti: přelom roku patří pravidelně každý rok nejen v našem sboru pořádání kulturních akcí a valných hromad. Členové SDH Vše- mina se proto účastnili valných hromad v okolních sborech a okrskového aktivu, který se konal letos 3. 2. 2018 na Veselé. Letošní rok nám zima moc nepřála a tak jsme museli zrušit zimní kolo oblíbeného „ Sjezdu na čemkoliv “. Jarní kolo (o jehož přesném termínu budeme informovat) plá- nujeme na všeminském „Hahnenkammu“ u hřiště uspořádat v dubnovém termínu. Co se týče další činnosti v rámci zimních měsíců: máme za sebou první brigádnické hodiny na údržbě zbrojnice a ha- sičské techniky 18. 1. 2018 a první ostrý výjezd k zása- hu 27. 2. 2018. Rovněž pro- bíhají odborná školení – 17. 2. 2018 školení roz- hodčích pož. sportu, dále velitelský den 23. 3. 2018 na stanici HZS ZK ve Vsetí- ně pro udržování odborné způsobilosti velitelů. Fašank was here! Fašank byl tu! Největší kulturní akce pořádaná naším sborem v zimním období. Letos jsme my místní, ale i přespolní, pokračovali v letité tradici masopustu ve Všemině. Masopust vyšel i letos přímo nádherně: skvělé počasí a velmi velká účast masek v průvodu, vydařená akce, kdy se baví malí i velcí. Letos se účastnilo opět rekordní množství masek, které zdatně doplnili pravidelní účastníci z daleké Prahy a posily z našeho družebního sboru ze Strahovic! Pod šable, pod šable aj pod obušky, my všecko bereme aj plané hrušky. Pod šable, pod šable, můj milý pane, dejte nám kus slanin jak sú dvě dlaně. Kdesi nám nedali, tady nám dajú, komára zabili, slaniny majú. Za čá te k bý vá u sm ěv av ý. .. Začátek bývá usměvavý...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTI4NDE0